Rydyn ni ar Daith

Gallwch weld rhai o’n cynorthwywyr prosiect wrth i ni deithio o amgylch y Sir yn hyrwyddo Take Me Too! a Gwasanaethau Cludiant Cymunedol eraill, mewn amrywiaeth o leoliadau a digwyddiadau lleol.

Y digwyddiad cyntaf yr ydym yn edrych ymlaen ato fydd ymuno â Hyb Cymunedol Sir Benfro mewn digwyddiad gweithgaredd cymunedol a lles ym Maenordy Scolton ar 6 Mehefin 2022.

Byddwn hefyd yn nigwyddiadau CSP Futureworks Penfro ar y dyddiadau a’r lleoliadau canlynol: -

Dydd Mawrth Mehefin 14eg - Coleg Aberteifi - Y Lle a'r Man

Dydd Mercher 15fed Mehefin - Doc Penfro - Pater Hall

Dydd Iau 16eg Mehefin - Aberdaugleddau - Theatr y Torch

Dydd Gwener Mehefin 17eg - Hwlffordd - Haverhub

 

Bydd rhywun hefyd ar ddiwrnodau Allgymorth Hyb Cymunedol Sir Benfro :-

Dydd Iau 16 Mehefin (10:00-12:00) – Neuadd Goffa Trefdraeth

Dydd Mercher 22 Mehefin (12:00 – 14:00) – Neuadd Jiwbilî Burton

Dydd Mercher 29 Mehefin (12:00 – 14:00) – Neuadd Goffa Treletert

Dydd Mercher 6ed Gorffennaf  (10:00-12:00) – Pater Hall, Doc Penfro

Dydd Mercher 13eg Gorffennaf (12.30 – 14.00) – Rhaglywiaeth Llanussyllt

Dydd Mawrth 19 Gorffennaf  (09:30 – 11:30) Canolfan Gymunedol y Mount, Aberdaugleddau

 

Cofiwch gadw'r dyddiadau yn eich dyddiadur gan y byddem wrth ein bodd petaech yn ymuno â ni hefyd.