Dywedwch wrth Eich Ffrindiau

Po fwyaf o yrwyr sy’n ymuno, mwyaf tebygol y gallwn baru pob cais am daith, a’r mwyaf y gallwn rannu’r teithiau. Helpwch ni wneud y gwaith hwn yn Sir Benfro – cofiwch helpu Ewch â Mi Hefyd! dyfu trwy gyhoeddi’r gair!

Os oes gennych rywle lle gallwch roi posteri neu gynnig taflenni, os oes gennych awgrymiadau ynghylch sut allwn ni hybu Ewch â Mi Hefyd! neu os hoffech i ni ddod i sôn am y prosiect wrth eich grŵp neu glwb, cysylltwch â ni.

Cliciwch yma i gyhoeddi’r gair ar gyfryngau cymdeithasol

Gallwch hefyd lawrlwytho a rhannu ein deunyddiau marchnata isod.